İslam Kitapları

Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri & Ve Mütevatir Kıraatlarının Yorum Farklılıklarına Etkisi kitabını indir [PDF ve ePUB]

Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri & Ve Mütevatir Kıraatlarının Yorum Farklılıklarına Etkisi

Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri & Ve Mütevatir Kıraatlarının Yorum Farklılıklarına Etkisi yayını türkçedir. Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri & Ve Mütevatir Kıraatlarının Yorum Farklılıklarına Etkisi kitabını ekitapyeri.com dan PDF, Epub veya rar formatında kolayca indirebilirsiniz.

KİTAP AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere Kur’an ayetlerinin hepsi aynı açıklıkta değildir. Bazılarının kolayca anlaşılması yanında, bir kısımları üzerinde derin derin düşünmek ve hatta bir çeşit altyapı telakki edilecek bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Bundan dolayı Kur’an’da mevcut çeşitli sanatların, ilimlerin sırları ancak bunlara ait mukaddimeleri bilmeye bağlıdır.
Elinizdeki eserin birinci bölümünde tefsir ilmi hakkında genel bilgiler verilmiş, tefsir, te’vil, terceme, meal… gibi terimler üzerinde durulmuş, tefsir ve çeşitleri hakkında bilgiler verilmiştir.
İkinci bölümde kıraat ilmi ve onunla ilgili genel bilgiler arzedilmiş, Kur’an, kıraat, kurra, rivayet ve ravi, tarik, yedi harf… gibi konular hakkında mümkün mertebe bilgi verilmeğe çalışılmış, sıhhatleri yönünden kıraatlar incelenmiş, şartlarıyla birlikte mütevatir kıraatlar diğerlerinden tefrik edilmiş, geçirdiği safhalarıyla birlikte tarihçesi, konu ile ilgili mühim eserler ve bu ilmin mümessili olan imamların kısa tanıtımı ile bu bölüme son verilmiştir.
Üçüncü bölüm bu çalışmanın esas hedefini teşkil eden kısımdır. Bu bölümde kıraat ihtilafları, kıraatların fayda ve görevleri, kıraatların tefsirdeki yeri ve kıraat farklılıklarına önem veren bazı tefsr1erden örnekler, Kur’an tefsirinde kıraatların ve kıraat ilminin önemi ve bazı Kur’an sürelerinden çeşitli kıraat ve yorumlara ait örnekler üzerinde durulmuş ve sonuçlarla da çalışma bitirilmiştir.

indir

Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri & Ve Mütevatir Kıraatlarının Yorum Farklılıklarına Etkisi kitabını Pdf, Epub veya rar formatlarında indirebilirsiniz.
İndirme linkini görmek için lütfen sosyal medya paylaşımı yapın yada 80 saniye beklemelisiniz. Eğer beklemek istemiyorsanız yada indiremiyorsanız lütfen konuya yorum bırakın

İslam Kitapları kategorisindeki diğer yayınları görmek için buraya tıklayınız.

Eğer Kıraat İlminin Kur'an Tefsirindeki Yeri & Ve Mütevatir Kıraatlarının Yorum Farklılıklarına Etkisi kitabını PDF, ePUB veya rar formatında indiremediyseniz lütfen konuya yorum bırakınız.

Bunlarada göz atabilirsiniz

Yorum yok

Cevap bırak