Felsefe ve Düşünce Kitapları

Kitabü’l-Mille Din Üzerine kitabını indir [PDF ve ePUB]

Kitabü’l-Mille Din Üzerine

Kitabü’l-Mille Din Üzerine yayını türkçedir. Kitabü’l-Mille Din Üzerine kitabını ekitapyeri.com dan PDF, Epub veya rar formatında kolayca indirebilirsiniz.

KİTAP AÇIKLAMASI

Kitâbü’l-Mille/Din Üzerine, Fârâbî’nin felsefi sisteminin merkezî meselelerinden biri olan din konusuna tahsis edilmiş bir çalışmadır. Fârâbî, kitabın başlığında geçen “mille” kelimesinin din kelimesiyle nerdeyse aynı anlamı verdiğini belirtse de, din lafzını sadece bu eserinde değil diğer eserlerinde de hemen hemen hiç kullanmaz. Çünkü “din”den farklı olarak “mille”, özellikle, din dediğimiz inançlar ve ameller manzumesini şartlara göre takdir edip belirleyen insana işaret eder. Bu da bize, sadece erdemli dinlerden değil erdemsiz dinlerden de bahsetme imkânı verir. Fârâbî, kitabın hemen başında dinlerle ilgili bu ayrımı yapar ve erdemsiz dinleri erdemsiz yönetim biçimleriyle ilişkilendirir. Bu şekildeki ayrım şuna işaret eder ki, politik nitelikteki toplum, erdemli olsun veya olmasın, toplumu belli değerler etrafında toplayan, belli gayelere doğru yönlendiren bir dînî zorunlu kılar. Eserin son paragrafında belirtildiği üzere, bir “ortak din” olmaksızın toplumu dünya ve ahiret mutluluğu doğrultusunda yönlendirmek mümkün olmaz. Dolayısıyla Fârâbî’ye göre din ilm-i medenî kapsamındadır. Din, kurumsal olarak, bilinmesi/inanılması gereken birtakım görüşlerle/ârâ’ yapılması ve uygulanması gereken birtakım fiilleri içerir. Bunlar Fârâbî’nin diğer eserlerinde de bahse konu edilir fakat bunların özlü ve açık bir sayımı Kitâbü’l-Mille’de yer alır. Bu sayımla ilgili olarak iki hususu belirtebiliriz. Birincisi, Fârabî’nin çerçevesini çizdiği görüşler/inançlar geleneksel “amentü” listesini büyük ölçüde yansıtır fakat ondan çok daha fazlasını ihtiva eder. İkincisi, Mebâdiu Ârâi Ehli’l-Medîneti’l-Fazıla, söz konusu görüşlerin/ârâ’ ilkelerini, yani makullerini inceler. Dolayısıyla Farâbî’ye göre yöntem ve iletim biçimleri farklı olsa da erdemli dinin müfredatıyla hakiki felsefenin müfredatı örtüşür. 

indir

Kitabü’l-Mille Din Üzerine kitabını Pdf, Epub veya rar formatlarında indirebilirsiniz.
İndirme linkini görmek için lütfen sosyal medya paylaşımı yapın yada 80 saniye beklemelisiniz. Eğer beklemek istemiyorsanız yada indiremiyorsanız lütfen konuya yorum bırakın

Felsefe ve Dusunce Kitapları kategorisindeki diğer yayınları görmek için buraya tıklayınız.

Eğer Kitabü’l-Mille Din Üzerine kitabını PDF, ePUB veya rar formatında indiremediyseniz lütfen konuya yorum bırakınız.

Bunlarada göz atabilirsiniz

Yorum yok

Cevap bırak