Yeni Medya & Pratik Olanaklar kitabını indir [PDF ve ePUB]

Yeni Medya & Pratik Olanaklar yayını türkçedir.Yeni Medya & Pratik Olanaklar kitabını ekitapyeri.com dan PDF, Epub veya rar formatında kolayca indirebilirsiniz.

KİTAP AÇIKLAMASI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, interneti ve yeni medyayı yaşamımızın önemli bir parçası haline getirmiş ve bu değişime paralel olarak akademik çalışmaların da temel konularından birini oluşturmaya başlamıştır. Elinizdeki kitap da çeşitli alanlarda yeni medyanın, geleneksel medyadan farklı olarak yarattığı yeni pratikleri ve yeni olanakları tartışmayı amaçlamıştır. İnternet teknolojilerin getirdiği yenilik ve dönüşümler hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Kitapta yeni medyanın demokratik katılım, siyaset, habercilik ve pazarlama açısından getirmiş olduğu değişime ve yeniliklere odaklanılmıştır.
Son yıllarda gerek internet, gerekse de sosyal ağ kullanıcılarının sayısında büyük bir artış yaşandığı açıktır. Sosyal ağların gelişimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği kazanımlara yeni boyutlar eklemiş, kullanıcıların içerik üretimlerini ve üretilen içeriği paylaşımlarını da arttırmıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen dünya üzerinde internet erişimine ve kullanım becerisine sahip olmayan önemli bir kesimin de bulunduğu gözden kaçmamalıdır. Bu kitapta, internet kullanımının yaygınlaştırılması ve aktif kullanımını merkeze alan dijital yurttaşlık kavramı, yaşlılar ve gençler gibi farklı kesimlerin internet kullanımları, yeni medyanın toplumsal hareketlere getirdiği farklı boyutlar, yeni medya gazeteciliğinde etik sorunlar ve pazarlama ve halkla ilişkiler alanına olan etkileri tartışılmıştır.

Yeni medya, kullanıcılarına araladığı kapının genişliğine paralel biçimde oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Kitapta yer alan yazılar yeni medyanın sağladığı farklı olanakları ortaya koymaya çalışmak ama bundan daha çok birer pencere açmak, yeni çalışmalar için bir başlangıç oluşturmak amacındadır.

Kitaptaki konu başlıkları:

I. Yeni Medya ve Katılım
Demokratik Katılım Bağlamında Yeni Medya ve Dijital Yurttaşlık
Yaşlılar ve Teknoloji Kullanımı: Literatürdeki Araştırmalar Üzerinden Bir Değerlendirme
Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Demokratik Siyaset
Yeni Medya Gazeteciliğinde Etik Bir Paradigma
Belirlemenin Kapsamı ve Sınırları
Dijital Dünya’da Dijital Vatandaşlık Eğitimi Nasıl Olmalı?

II. Yeni Medya ve Toplumsal Hareketler
Sosyal Medya ve Mısır Devrimi; Demokratik Bir Kapasite Oluşturabilir mi?
Toplumsal Hareketler Repertuvarı ve Sosyal Ağlar: Hes Muhalefeti Örneği
Yeni Medyanın Türkiye’deki Sınıfsal Sınavı: Prekarya Örgütlenmeleri Değişimi Sağlayabilir mi?

III. Yeni Medya ve Pazarlama
Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları
Marka Toplulukları: Markaların Sanal Ortamdaki Etkileşim Alanları
Sosyal Paylaşım Ağlarında Viral Pazarlama
Pazarlama İletişiminde Sanal Ortam Temsilleri; Küresel Kahve Markalarının
Web Sitesi ve Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

indir

Yeni Medya & Pratik Olanaklar kitabını Pdf, Epub veya rar formatlarında indirebilirsiniz.
İndirme linkini görmek için lütfen sosyal medya paylaşımı yapın yada 80 saniye beklemelisiniz. Eğer beklemek istemiyorsanız yada indiremiyorsanız lütfen konuya yorum bırakın

Diğer Kitapları kategorisindeki diğer yayınları görmek için buraya tıklayınız.

Eğer Yeni Medya & Pratik Olanaklar kitabını PDF, ePUB veya rar formatında indiremediyseniz lütfen konuya yorum bırakınız.

Yorum yapın