Sosyoloji Kitapları

Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II / Ekim 2022 kitabını indir [PDF ve ePUB]

Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II / Ekim 2022

Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II / Ekim 2022 yayını türkçedir. Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II / Ekim 2022 kitabını ekitapyeri.com dan PDF, Epub veya rar formatında kolayca indirebilirsiniz.

KİTAP AÇIKLAMASI

Bu Kitapta Yer Alan Konular Aşağıdaki Şekildedir;
Geleneksel Kamu Yönetimine Yönelik Eleştirel Yaklaşımlar
17. Yüzyıl Osmanlı İdaresinde Manya Ve Manyalılar
Kadın Politikaları İle İlgili Siyasi Liderlerin Sosyal Medya Söylemlerine Yönelik Bir Karşılaştırma: Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu Ve Devlet Bahçeli Örneği
Alman Dışişleri Arşiv Belgeleri Işığında Demokrat Parti Hükümeti’nin Basına Yönelik Resmi İlan Politikası
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
Küreselleşme Sürecinde Yerelleşme Eğilimlerinin Mintzberg’in Yönetici Rollerine Etkileri
Avrupa Tasvir Sanatında Azize Agatha
Kapitalist Sağlık Hizmeti Örgütlenmesi Ve Karşı-Kültürün İnşası
Dı̇Jı̇Tal KüLtüRde Alternatı̇F Medya
Aile Temelli Sosyal Sermaye Oluşumuna Genel Bir Bakış
Küreselleşme Kapsamında Turizmde Otantiklik Algısı
Covıd-19 Pandemi Dönemi Çevrimiçi Eğitim Sisteminde Ahlaki Davranış Açısından Kopya Çekme Eyleminin Değerlendirilmesi
Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokrasi Serüveninde 14 Mayıs 1950 Seçimlerinin Seçim Güvenliği
Sosyal Bilimlerin Saha Araştırmalarında Görüşme Tekniğinin Doğasını Anlama
Adliye Çalışanlarında Psikososyal Risk Etmenlerinin Değerlendirilmesi: Çorum Adliyesi Örneği
Antik Yunanda Tıp Üzerine Bir Araştırma
Küresel Ticaret Kültüründe Paris Pasajlarının Rolü
Esed’in Suriyesi Üzerine Bir Kurgu (Lâ Sekâkîne Fî Matâbihi Hâzihi’l Medîne)
Iı. Meşrutiyet Dönemindeki Modern Eğitim Anlayışının Yeniden Kurmacı Eğitim Felsefesiyle Karşılaştırılması
Dünya Sistemi Analizi Ve Kırsal Yoksulluk
Nikolay İvanoviç İlminskiy’in Teârüf-İ Müslimîn Mecmuasında Yayınlanan Mektupları Üzerine Bir Değerlendirme
Toplumsal Cinsiyet Dersinin Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerine Etkisi Ve Ders İçeriğinin Değerlendirilmesi
Çağatay Türkçesinden Özbek Türkçesine Son Çekim Edatları Ve İstemleri
Geç Orta Çağda Artuklu (Mardin) Kökenli Astronomi Bilginleri Üzerine Bazı Tespitler
Munzur Vadisi Ve Ovacık Havzasının Jeomorfolojik Özelliklerinin Jeoturizm Açısından Değerlendirilmesi
Adana Belediyesi’nin Kuruluşu Ve Örnek Bir Belediye Başkanı: Turhan Cemal Beriker
Tunceli İli’nin Fiziki Coğrafya Özellikleri
Lider Mesafesinin Çalışanların İş Tatminine, Motivasyonuna Ve Performansına Etkisi: Bir Havayolu Şirketi Örneği

indir

Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II / Ekim 2022 kitabını Pdf, Epub veya rar formatlarında indirebilirsiniz.
İndirme linkini görmek için lütfen sosyal medya paylaşımı yapın yada 80 saniye beklemelisiniz. Eğer beklemek istemiyorsanız yada indiremiyorsanız lütfen konuya yorum bırakın

Sosyoloji Kitapları kategorisindeki diğer yayınları görmek için buraya tıklayınız.

Eğer Sosyal & Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II / Ekim 2022 kitabını PDF, ePUB veya rar formatında indiremediyseniz lütfen konuya yorum bırakınız.

Bunlarada göz atabilirsiniz

Yorum yok

Cevap bırak